Jdi na obsah Jdi na menu
 


O rodu Chrásteckých toho moc nevím. Naše větev Chrásteckých pochází z vesnic Halenkov a Hovězí na Vsetínsku odkud pochází zatím poslední záznam z matrik. Obec Halenkov byla založena roku 1654 a první usedlíci byli převážně z obce Hovězí, která existovala již od roku 1504. Nově založenou dědinu tvořilo zpočátku 22 hovězských usedlíků, kteří byli v urbáři z roku 1657 zapsáni ještě při dědině Hovězí. Mezi prvními usedlíky se jméno Chrástecký nevyskytuje, ale je zde už např. Martin Šulák, který je uveden už v seznamu Valachů na Hovězí z roku 1644. První číslování domů v Halenkově proběhlo v roce 1770, do této doby domy čísla neměly. V roce 1885 bylo zavedeno číslování domů nové. V roce 1857 se uskutečnilo na Halenkově sčítání lidu a domů, kde jsou uvedena ještě stará čísla chalup a některé přezviska usedlíků. V době sčítání bylo na Halenkově usazeno 1751 obyvatel ve 235 domech. Chováno bylo 857 kusů dobytka, 84 koní, 1786 ovcí, 67 koz a 238 vepřů. Nejrozšířenější jménem na Halenkově bylo Šulák (17 domů), Koňařík (14), Holec (9), Kopecký (8), Janota (8), Novosad (7), Hodulák (6), Tydlačka (6) a Štrbačka (5).

 

Někteří vlastníci domů z tohoto sčítání (stará popisná čísla na Halenkově):
57. Jan Kučera

139. J.Šulák-Macháček

140. P.Šulák-Straňák

141. Josef Šulák-Sralík

144. Josef Šulák-Straňák

154. Pavel Šulák

156. Jan Chrástecký

160. Pavel Šulák

162. Jan Šulák-Kovařík

164. Pavel Šulák-Adamů

175. Viktor Šulák-Šulandík

179. Jan Šulák-Svrčina

185. Jan Šulák-Hepík

186. Pavel Šulák-Janoš

199. Anna Závrská

218. Jan Šulák-Batalík

219. Martin Hodula

222. Václav Šulák-Batalů

 

 

Z rodu Chrásteckých je v Halenkově první uváděný Jan Chrástecký, který je pravděpodobně synem Jiřího Chrásteckého z Hovězí. Jan Chrástecký je tedy bratrem Pavla Chrásteckého sedláka z Hovězí, který je našim přímým předkem. Pavel Chrástecký měl za manželku Kateřinu Kučerovou z Hovězí, dceru Josefa Kučery z Hovězí. Teprve jejich syn Pavel Chrástecký (*1842) se přiženil do Halenkova, když si bere 23.11.1868 za manželku Annu Hodulovou (*1846), dceru Martina Hoduly podsedníka z Halenkova a Evy Šulákové (Závrské) z Halenkova a usazuje se v této dědině. Měli spolu 9 dětí, avšak 4 jim při porodu umírají, dcera Anežka umírá v jednom roce svého života. Dospělosti se dožívají pouze Josefa (1869-1927) 58 let, Anna (1872-1939) 67 let, Marie (1878-1938) 60 let a Pavel (1885-1926) 41 let. Údajně snad i Josef, který se odstěhoval do Francie, kde měl značné jmění, ale toto jméno jsem v matrikách nenašel.

Děda Pavel Chrástecký (*1885-1926) si bere v únoru 1914 v Turzovce za manželku Annu Čagalovou (1893-1942) a už v srpnu se jim narodila první dcera Anna. Následně odchází Pavel Chrástecký do války, kde byl asi 5 let. Další dítě se jim narodilo až po válce v dubnu 1921, tentokráte syn Pavel Chrástecký. Následovali syn Josef (*1922), dcera Marie (*1925) a syn Jan (*1927).

Moje mamka rozená Chrástecká Marie byla ve čtyřech letech dána do ústava, kde strávila vlastně celé mládí až do 15 let, kdy se dověděla, že má na Chvalčově nemocnou matku. Všemu předcházela předčasná smrt otce Pavla Chrásteckého, který byl před vánocemi roku 1926 postřelen v lesích na Tesáku a svému zranění podlehl v kroměřížské nemocnici. Už tehdy byla matka Anna nemocná a strávila celý rok v nemocnici u Sv. Anny v Brně. Z tohoto důvodu byli malé děti odeslány do ústavu. Marie byla poslána do Doubravníku a posléze na Veveří, kluci Pavel a Pepa byli odeslány na Rajchhrad u Tišnova. Marie chodila 9 let do školy v Brně, Falkensteinerova 35 (Gorkého). Nejmladší bratr Jan Chrástecký se narodil 2 měsíce po smrti otce v únoru 1927. Nejstarší sestra Anna v této době měla už 14 let, začala chodit do práce a starala se o domácnost. Když se vrátila po devíti letech Marie z ústavu domů na Chvalčov, byla její nejstarší sestra Anna už vdaná za Františka Tyralíka a měli spolu dvě děti.

.

.

Pavel Chrástecký sedlák z Hovězí

Kateřina Kučerová z Hovězí

děti:

Pavel Chrástecký (*1842) z Halenkova

Anna Hodulová (*1846) otec: Martin Hodula podsedník z Halenkova, matka Eva Šuláková (Závrská) z Halenkova

Svatba: 23.11.1868 Halenkov

děti:

Josefa Chrástecká (24.10.1869 Halenkov čp.219, + 17.11.1927)

Manžel: Tydlačka Josef (nar. 7.1.1867) rodiče: Jan Tydlačka z Halenkova a Rosina Hrušková z Hovězí), svatba: 9.2.1891

             děti:

             Josef Tydlačka (nar. 28.10.1891)

             Pavel Tydlačka (nar. 4.5.1901)

             Manželka: Anna Štrbičková z Halenkova (svatba: 30.4.1923)

             Petr Tydlačka (nar. 9.12.1893 Halenkov - 30.12.1971)

         Manželka: Anežka Mrázková (27.1.1897 Halenkov -             20.11.1953), dcera Josefa Mrázka a Veroniky Válkové

             svatba: 13.5.1919 Halenkov

                         děti:

                         Josefa Tydlačková

                         Manžel: Jan Koňařík

                                    děti:

                                    Ludmila Koňaříková Chudáčková

                                    František Koňařík

                                    Marta Koňaříková

                                    Pavel Koňařík

                                    Jana Koňaříková

                         Anežka Tydlačková      

                         Františka Tydlačková (nar. 21.11.1927 Halenkov)

                         Manžel: Pavel Juřica (nar. 26.5.1921 Hovězí), 

                         rodiče: František Juřica nar. 15.9.1888

                         a Anna Žárská nar. 29.3.1893

                         svatba: 24.4.1948 Halenkov

                                     děti:

                                     Miroslav Juřica (*1948)

                                     Stanislav Juřica (*1949)

                                     Božena Juřicová

                                     Pavel Juřica

                         Josef Tydlačka

                         Veronika Tydlačková

                         manž.: Václav Kučera

                         Anna Tydlačková

                         manž.: František Zlámal

                         Petr Tydlačka

                         Ludmila Tydlačková

                         manž.: Ján Januš

            Jan Tydlačka (nar. 6.12.1903 - 28.9.1904 Halenkov)

            Cecílie Tydlačková Bláhová (+2010, 96 let Perná)

            Cyril Tydlačka (bydlel v Perné)

                        Josef Tydlačka (1938 - 1990?)

                        Bohumil Tydlačka (Mikulov)

                        Cyril Tydlačka (Mikulov)

                        Milada Tydlačková Kovařčíková (u Nového Jičína)

                        Marie Tydlačková (bydlí v Čechách ?)

                        Petr Tydlačka (bydlí v Čechách ?)

 

Anna Chrástecká (11.2.1872 Halenkov čp.219, +7.6.1939)

Manžel: Převor Jan (rodiče: František Převor z Krhové a Anna Guráž z Jesenice), svatba: 5.2.1894

 

Pavel Chrástecký (17.10.1876 Halenkov čp.82, +14.12.1876)

 

Maria Chrástecká (12.1.1878 Halenkov čp.219, +23.2.1938)

Manžel: Jan Hodula (matka: dcera Štěpána Hoduly z Halenkova a Evy Surovčákové z Hovězí), svatba: 14.2.1898

             Antonín Hodula (24.11.1900 - 30.11.1900 Halenkov čp.174)

             Jan Hodula (1.3.1902 - 24.7.1902 Halenkov čp.174)

             Petr Hodula (18.4.1906 umřel při porodu, dvojčata)

             Pavel Hodula (18.4.1906 - 29.6.1974, dvojčata)

             manž.: Anděla Vráblová (31.1.1909 - 5.5.1992)

             svatba: 4.11.1929 Valašská Bystřice

                        Bohumila Hodulová (+ půl roku)

                        Marie Hodulová (12.8.1931 - 1948)

                        Anežka Božena Hodulová Soukupová (Perná)

                                    Slávka Soukupová Metelková

                                    Anežka Soukupová Grešová

                                    Rostislav Soukup

                                    Jaromír Soukup

                                    Ivana Soukupová Kudláčová

                                    Zdena Soukupová Vykoukalová

                                    Martin Soukup

                        Pavel Hodula (Opava)

                                    Pavel Hodula

                                    Martin Hodula

                        Ludmila Hodulová Částková (Ostrava-Poruba)

                                    Ivana Částková Mazurová

                                    Renata Částková

                                    Sylva Částková

                        Bohumír Hodula (8.11.1949 - 22.4.2015 Perná)

                                    Lucie Hodulová

                        Františka Hodulová Louvarová (Jistebník)

                                    Dáša Studeníková

                                    Andrea Louvarová

             Rozárka Hodulová Gajdošová

             Žofie Hodulová Zámečníková (Hradec Králové)

             Marie Šustrová (Perná)

 

Anežka Chrástecká (16.9.1882 Halenkov čp. 219, +25.5.1883)

Pavel Chrástecký (12.4.1884 Halenkov čp. 219, +12.4.1884)

 

Pavel Chrástecký (25.6.1885 Halenkov čp.219, +12.12.1926)

manželka: Anna Čagalová Šinalová (4.7.1893 – 21.8.1942)

oddání 4.2.1914 Turzovka – Korňa 455/199

                        děti:

Anna Chrástecká (*25.8.1914) provdána za Františka Tyralíka

měli 4 děti: František, Arnošt, Eva, Jana

Pavel Chrástecký (*14.4.1921) Chvalčov čp.54, oddán 21.9.1946 ve Skoczówě s Alžbětou Žákovou, měli 3 syny: Petr, Jiří, Vít

Josef Chrástecký (23.12.1922) Chvalčov čp.54, asi 2 dcery

Marie Chrástecká (22.1.1925 - 28.2.2011) Chvalčov č. 84, později manželka Jana Krále, 4 děti: Ivan Chrástecký Kubela, Lumír, Jan, Alena

Jan Chrástecký (narodil se 2 měsíce po smrti otce – 6.2.1927 Chvalčov čp.84, + 26.7.2005)

manželka: Cecílie Krajcarová Sovová (1911-2006)

             dcera: Jana Chrástecká (*1949)

             manžel: Pavel Fürst (1953-2003)

                         Kateřina Fürstová (*1973)

                         Manžel: Massimo Blasone

                                     Pavel Blasone

                                     Ester Blasone (*2006)

                                     Daniel Blasone (*2009)

                         Jan Fürst (*1974)

                         Alžběta Fürstová (*1979)

                         manžel: Michal Luhan

                                    Antonie Anna Luhanová (*2008)

 

Anežka Chrástecká (1.7.1888 Halenkov čp.82) narodily se dvojčata, jedno děvče umřelo při porodu

Manžel: Gábera František

 

Josef Chrástecký – bratr Pavla, bydlel ve Francii, kde měl značný majetek (není v matrice ?)